Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Aan Detox Den Haag worden de volgende persoonsgegevens verstrekt: Namen, emailadressen, telefoonnummers, geboortedata en gegevens m.b.t. gezondheid. Deze gegevens komen binnen middels het intakeformulier of via ontvangen e-mailberichten.
De door Detox Den Haag verkregen gegevens worden onder geen enkele omstandigheid doorverkocht aan derde partijen. De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de verstrekte opdrachten ​of, en alleen ​indien hier toestemming voor is gegeven​, het versturen van nieuwsbrieven over de dienstverlening van Detox Den Haag. 

Google Analytics

Voor het optimaliseren van de website maakt Detox Den Haag gebruik van Google Analytics. Hierdoor kan Detox Den Haag op basis van de door Google geanalyseerde data zien welke delen van de website goed bezocht worden en welke delen gebruiksvriendelijker gemaakt kunnen worden. Het betreft hierbij geanonimiseerde gegevens zoals gebruikte internetbrowsers, locaties en tijdstippen. In het kader van Google Analytics worden geen IP-adressen of andere niet-geanonimiseerde gegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Als jij jezelf voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, worden je gegevens bewaard voor de termijn dat je deze nieuwsbrief ontvangt. Je kunt de toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment weer intrekken.​ ​Factuurgegevens en andere gegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren worden op basis van geldende wetgeving 7 jaar bewaard. De termijn van 7 jaar wordt vernieuwd bij elke opeenvolgende opdracht. Gegevens omtrent gezondheid worden vernietigd indien er meer dan 12 maanden na de laatste behandeling reeks is verstreken.

Rechten

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van (een deel van) je gegevens. Verder kun jij je verzetten tegen het gebruik van je gegevens. Je kunt verleende toestemming altijd weer intrekken. Indien je jouw gegevens in wenst te zien, kun je om inzage van je gegevens vragen. Tot slot kun je verzoeken je gegevens over te dragen aan een derde partij. Indien je een klacht hebt, wendt je dan eerst tot Detox Den Haag. Indien je klacht niet naar tevredenheid opgelost is, kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen kun je middels onderstaande gegevens contact opnemen.

Contactgegevens

Detox Den Haag
t.a.v. mw. De Graav
Orlandostraat 26
2548 HZ Den Haag

Info@detoxdenhaag.nl
www.detoxdenhaag.nl
Tel:  0647868651KVK Nummer: 65648692

 

Scroll naar top